Den dybere mening

Den magiske Tidsballon er skabt for at give børn i alderen fire til otte år deres helt egen indgang til oldtiden. Det kan nemlig være svært at forestille sig oldtidens mennesker, når man bare ser oldsagerne i museets montrer, både for børn og voksne. Vi forsøger derfor i Den magiske Tidsballon at sætte gang i børnenes indlevelse og skabe en begyndende forståelse for, at der til forskellige tider har været forskellige levevilkår.

urokse to

 

Det er en central del af Den magiske Tidsballon, at børn i målgruppen har fungeret som medskabere af fortællingen. Under tilblivelsen af Den magiske Tidsballon inviterede vi en gruppe førskolebørn (fem til seks år) fra Hadsundvejens Skole i Randers indenfor på museet til en række fortælleseancer, hvor vi vekslede mellem fortælling og forskellige former for kropslig og kreativ udfoldelse (læs evt. mere her).

Børnenes input til historien er flettet ind overalt i historien. Såvel ispistoler og biler med vinger som refleksive betragtninger om dengang og nu stammer fra dialogen med børnene.

De forskellige tidshop i Den magiske Tidsballon sker i kronologisk rækkefølge (jægerstenalder – bondestenalder – bronzealder – jernalder – vikingetid). Hvis I følger med på hele tidsrejsen, har I tilbagelagt mere end 8.000 år!

Det er dog meget abstrakt for mindre børn, at forestille sig store afstande i tid.  Derfor bliver der ikke nævnt noget om årstal i Den magiske Tidsballon.  I stedet hopper børnene i historien bare fra tid til tid på skøre måder.

Vi håber, at Den magiske Tidsballon vil sætte gang i legen og indlevelsen hos jer i børnehaven, SFO’en, skolen eller derhjemme. Forhåbentlig vil I opleve på jeres næste museumsbesøg, at børnene har fået en egen indgang til oldtiden!

thors hammer et himlen er blaa og solen skinner